.

Jozefovská túra 18.3.2017 Poiplie

25.02.2017 07:48

Klub slovenských turistov Tlmače 

Vás srdečne pozýva na

Jozefovskú túru 18.3. 2017 

          Poiplie , slovensko- maďarské pohraničie    

          

Miesto:Juhoslovenská kotlina. Vraj sama rovina, ničím zaujímavá. Ale nechajte sa prekvapiť. Zdanie klame. Sami uvidíte!

POPIS trasy:   Ipeľské Predmostie -prechod  pohraničnej rieky Ipeľ po miestnej mostnej lávke na maďarskú stranu. Pokračujeme smerom do dediny Drégelypalánk (Drégeľská Polianka ) ku železničnej stanici pri kalvárii. Tu začína červeným značením turistický chodník vedúci na zrúcaninu hradu Drégeľ vo výške 444 m.n/m ,ktorý je našim cieľom . Po prezretí hradu a okolia pokračujeme modro značenou trasou na Dobogó vrch-429 m.n/m s križovatkou modrá +. Po tejto značke pokračujeme ďalej až na križovatku so zelenou značkou a po nej ďalej až do obce Hont , kde je záver túry .Tu nás bude čakať autobus. Predpokladaný čas na celú túru je na 4-5 hodín. Dľžka trasy je 14,8 km.  Mapa: A Borzsony .

Doprava: Objednaným autobusom – časový rozpis:

Rybník 7.30 hod.

Tlmače Lipník 7.45 hod.

Starý Tekov 8.00 hod.

Levice Dom športu 8.30 hod.

Deti:

-          TOM KST Tlmače – úhrada Klubom slovenských turistov Tlmače

-          TOM ostatných KST a nečlen                                                             5 €

Dospelí:

-          KST Tlmače – úhrada Klubom slovenských turistov Tlmače

-          Člen ostatných KST                                                                           7 €

-          Nečlen                                                                                             8 €

Prihlasovanie:

Ø  Karol Toman +421 949 637 914 ,alebo 0908203275

Ø  Jozef Pecha +421 917 794 349

Ø  Igor Štuller +421915716940

 

UZÁVIERKA PRIHLASOVANIA  10.3. 2017

Pokyny:

*      Stravovanie zo svojich zásob, výstroj prispôsobiť poveternostným podmienkam a  terénu.

*      Každý účastník sa zúčastňuje na akcii na vlastné riziko, deti do 15 rokov v sprievode svojich rodičov alebo vedúcich TOM.

*      Poplatky sa platia pri vstupe do autobusu. Vedúci TOM platí za svoju skupinu, uvedenú na zozname.  

*      Odporúčame si vziať nejaké forinty na prípadné občerstvenie na maďarskej strane

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vyhľadávanie