.

Jozefovská túra 21.3.2015 Čertova Skala

13.03.2015 06:38

Klub slovenských turistov Tlmače

Vás pozýva na  Jozefovskú túru 2015

Termín: 21.03.2014               

Miesto:  Čertova skala. Toto miesto je geologickou raritou v prírodnej rezervácii Boky. Je súčasťou tamojšieho náučného chodníka. Je to takmer voľný balvan spojený so skalným podložím na veľmi malej ploche. Náučný chodník Boky sa nachádza v Kremnických vrchoch a začína pri vyústení doliny
Veľký Sietenec približne 1,5 km od obcí Budča a Hronská Dúbrava. Terén je stredne náročný. Chodník je dlhý 5km s prevýšením 300m a má 13 zastávok.

Popis trasy:   Budča – Sietno – Čertová skala a späť

 

Doprava: Objednaným autobusom – časový rozpis:  

Rybník 7.30 hod.

Tlmače Lipník 7.45 hod.

Starý Tekov 8.00 hod.

Levice 8.30 hod.

Budča – Sietno 10.00 hod. (predpoklad)

 

Poplatky:

Deti:

-          TOM KST Tlmače – úhrada Klubom slovenských turistov Tlmače

-          TOM ostatných KST a nečlen                                                             5 €

Dospelí:

-          KST Tlmače – úhrada Klubom slovenských turistov Tlmače

-          Člen ostatných KST                                                                           7 €

-          Nečlen                                                                                              8 €

 

Prihlasovanie:

Ø  Karol Toman +421 946 637 914

Ø  Ľubo Lacko +421 915 731 365

 

UZÁVIERKA PRIHLASOVANIA  18. 3. 2015

Pokyny:

*      Stravovanie zo svojich zásob, výstroj prispôsobiť poveternostným podmienkam a  terénu.

*      Každý účastník sa zúčastňuje na akcii na vlastné riziko, deti do 15 rokov v sprievode svojich rodičov alebo vedúcich TOM.

*      Poplatky sa platia pri vstupe do autobusu. Vedúci TOM platí za svoju skupinu, uvedenú na zozname.  

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Vyhľadávanie