.

Kalendár turistických akcií na rok 2011

26.01.2011 21:05

 Kalendár turistických akcií KST pri TJ Lokomotíva Atóm Levice na rok 2011

Mesiac Dátum a názov akcie Organizátor Doprava Vedúci a kontakt
Január

6.1. Trojkráľová túlačka na bežkách

 

22.1.Pochod vďaky SNP Cígeľ - Handlová

 

27.- 30.1. 45. stretnutie SZZTa Stretnutí TOM v Starej Ľubovni

 

Loko Atóm

 

individuálna účasť

 

individuálna účasť

SAD

 

SAD

 

vlak

Kassai

0908 610 311

 

Obecný úrad Cígeľ

 

Izák

0907 739 492

Február  12.2.  24. ročník Zimný výstup na Sitno Loko Atóm vlastný autobus 

Mgr.Sekerešová

0903 022 0511

Gašpar

0904 836 988

Marec

19.3. Jozefovská túra Zlatno- Tríbeč

 

 

Náučným chodníkom Horšianska dolina

 KST Tlmače

 

 

  Loko Atóm 

 Vlastný  autobus

 

 

   SAD

 Ing. Štuller 

0915 716 940

 

 

Tóth

0905 409 761

Herka

0908 642 580

Apríl

 2.4. Okolo Levíc (hrad, kalvária, Vápnik)

 

16.4. Hrušov- Topoľčianky

 Loko Atóm

 SAD

vlastný autobus

 Tóth, Herka

Zelienka

0905 680 182

Máj

 1.5. Banský Studenec- Antol 

 

8.5. Svetový deň turistiky Sobotišská 15-ka

 

20.-21 Ms.regiónu a kraja v PTZ Bátovce

 Loko Atóm  vlastný autobus

 Gašpar

 

Izák, Juraj Kuba Sobotište 72

421 6513 817

 

Gašpar, Sekerešová

Jún

 4.6. Beluj- Sebechleby(MDD) 

 

11. 6. Eurorando 2011 na sútoku riek Dyje a Moravy+ Devín

 

30.6. Účasť na zraze VHT v Tatr. Štrbe

 Loko Atóm

 

Loko Atóm

 

ÚR KST sekcia VHT 

 vlastný autobus 

vlastný autobus

 

individuálne

 Gašpar

 

Herka, Paulíny

 

Vojtech Jeremiáš

0905 508 786

Júl

2.-10.7 Tábor na 42. stretnutí TOM
v Martine

 3.7. Majstrovstvá v PTZ Martin

 

7.-10. 7. Účasť na 58. SZT v Martine

 

16.7. Účasť na Národnom výstupe na Sitno

 Loko Atóm

 Vlastný autobus

vlastný autobus

autobus

 Gašpar

 

 

Mgr. Sekerešová

 

 Palíková, Izák

 

Vincent Mozdík MS

August

 29.7. -7.8. TTT- Týždeň tlmačskej turistiky

 

1.-6.8. Cyklotábor Počúvadlo

 

13.8. Účasť na výstupe na Kriváň Račkova dolina

 

26.-29. 8. Roklinami Slovenského Raja
s ubytovaním - Palcmanská Maša

 KST Tlmače

Loko Atóm 

RR Lipt. Mikuláš

Loko Atóm

 autobus

SAD

individuálne

vlastný autobus

Ing. Štuller

Gašpar

 

Ján Kamieň 0903 156 278

Mgr. Sekerešová, Palíková 

0904 406 199

September

 

 3.9. NCH Santovka a okolo Domadíc

10.9. NCH pohorím Burda a Štúrovo

 7.9. Malá Fatra (Suchý – Krivaň - Magura)

 

24.9. Vysoká- Uhliská

Loko Atóm

Loko Atóm  

 

KST Tlmače

Loko Atóm

 vlastný autobus

vlastný autobus

vlak

vl. autobus

Tóth

Sekerešová, Kassai,

Ing. Chmelár

Ing. Štuller

Gašpar

Október

 8.10. Nízke Tatry zámok Slovenská Ľupča, kyslá voda

22.10. Vysoká- Uhliská

 Loko Atóm 

Loko Atóm 

 vlastný autobus 

vlastný autobus

 Mgr Sekerešová, Palíková

Gašpar

November  12.11. Záver sezóny 2011 Pohronský Inovec- Veľký Inovec   Loko Atóm   Vlastný autobus  
December  10.12. Vítanie zimy na Krahuliach  loko Atóm   Vlastný autobus   Mgr. Sekerešová

 

Vyhľadávanie