.

Krupinská pahorkatina 8.11.2014

29.10.2014 14:36

 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

TLMAČE     

Pozvanie na  8.11.2014

Pozývame Vás na turisticko- poznávací zájazd do Krupinskej pahorkatiny .

 

Program :  Zmluvným autobusom sa dopravíme do mesta Krupina .Tu sa napojíme na modro značený 

turistický chodník vedúci smerom na Strážnu vežu s  vyhliadkou na okolie mesta Krupina . 

Ďalej sa  pokračuje po chodníku  až do obce Bzovík , kde nás čaká prehliadka historickej časti hradného kaštieľa. 

Tu sa akcia aj končí . Po absolvovaní celej turistickej akcie nás odtiaľto odvezie autobus späť domov .

Trasa :  Je mierne namáhavá, vhodná pre všetkých turistov, od najmenších až po dospelých . 

Dĺžka trasy je asi 6 Km , približne načasovaná na 4-5 hodín .Odporúčame na túto akciu primeranú turistickú výbavu , 

obuv a oblečenie pre dané počasie v danom čase . Mapa č.138-139.

Organizačné pokyny:  

Zraz - Levičania pred Domom športu 8.11.2014 do 8:00 hod.. 

a odchod autobusu pre ostatných záujemcov 

na trase  St. Tekov- Tlmače -Lipník - Rybník - Čajkov - Bátovce atď.

Počet miest je limitovaný kapacitou autobusu 45 osôb,  a preto prednosť  majú skôr prihlásení . 

Volajte , mailujte  na tieto čísla : 

0908203275   Karol Toman ktoman.om5ns@gmail.com                                  

0903581107   Peter Homola ,pe.homola@zoznam.sk

Poplatky :

 Organizovaní  turisti dospelí      5 €            

 neorganizovaní                        7 €                                  

 deti TOM + ich vedúci               2 €           

 iné deti                                    3 €

Vedúci detí TOM prihlásia a vyberú poplatky aj so zoznamom detí ,ktoré potom odovzdajú pri nástupe do autobusu .

 Dospelí ,každý za seba podľa členstva -nečlenstva ,tiež pri nástupe

Uzávierka prihlášok najneskôr do 6 .11.2014 .

 

Na stretnutie s Vami sa teší organizátor KST Tlmače                         HORE ZDAR !

Vyhľadávanie