.

Naše cvičenky ZRTVŠ

25.11.2021 21:44
 

Naše cvičenky ZRTVŠ

 
Každý pondelok a štvrtok sa stretávajú v malej telocvični na Základnej škole, Ul sv. Michala
členky Slovenského zväzu rekreačnej telesnej výchovy a športu, ktorá je pod krídlami  TJ Lokomotíva Atóm Levice. 
O  členky, ktoré sú zväčša v dôchodkovom veku, sa stará aj naše mesto Levice. 
Každý rokom prispieva na nájom telocvične a tiež na zakúpenie cvičebného materiálu. 
Naposledy sme si zakúpili balančné podložky, ktoré majú cvičencovi spevniť vnútorné svalstvo chrbta a brucha.
Chceme úprimne poďakovať zástupcom mesta Levice, ktorým nie je ľahostajné psychické a fyzické zdravie
občanov vo  vyššom veku a so zdravotnými problémami.
 
 

Za všetky členky ďakuje Irena Gremanová, cvičiteľka

 

       

Vyhľadávanie