.

NCH Zbojnícke studničky 30.3.2019 Nová Baňa

18.03.2019 22:59

Klub slovenských turistov Tlmače 

srdečne pozýva na akciu

    NCH Zbojnícke studničky 30.3.2019

Miesto:  Nová Baňa – Rígeľ ,začiatok trasy.
Náučný chodník Zbojnícke studničky spája jednotlivé studničky a vodné diela, ako aj územie mokrade. Trasa vedie od vodnej nádrže Tajch cez Šarvíz až do Kohútova. Náučný chodník je obojsmerný, celoročne prístupný a nenáročný. Na danej trase si prídu na svoje tak peší turisti bažiaci po zaujímavých prírodných miestach, ako aj seniori a rodiny s deťmi, ktoré si vyjdú na prechádzku. Náučný chodník meria približne 10 km, s najnižším bodom vo výške 290 m n.m. a s najvyšším bodom vo výške 478 m n.m. Jeho absolvovanie trvá približne 2,5 hodiny. Zbojnícke studničky sa skrývajú za masívom Hája, neďaleko od Vŕškov a šachty Althandel. Zo zastávky č. 9 môžete pokračovať priamo do centra mesta (cca 20min.) alebo si túru predĺžiť po NCH Zvonička. Na trase sa nachádza 5 informačných tabúľ s informáciami o danej oblasti (Zvonička, Červená skala, Havrania skala, Háj, Kohútovo) na zastávke Háj je turistická rozhľadňa.

 

Doprava: V sobotu ráno odchod vlakom z LV o 7:48 rýchlikom z Kozároviec o 8:00 hod.Z Lipníka máte bus o 7:10 a Kozárovce ,žel st. je 7:15 .Vlak do N.Baňa s príchodom do N.B. 8:12 hod. Tu prestup na bus 8:20 smer N.B. Rígeľ - príchod 8:38. Cesta domov zas tradične vlakom. S odchodmi : N.B. o 13:42 R. , 15:42 R. , 16:14 Os.

 

Informácie :
 Karol Toman č.tel.0908 20 32 75 –
 (ktoman.om5ns@gmail.com)

   Boženka Dudášiková č.tel. 0915 403 490

    (dudasikova.bozena@gmail.com)

  • Stravovanie : Možnosť občerstvenia v N.B.po ceste v reštauráciách, zo svojich zásob, výstroj prispôsobiť poveternostným podmienkam a  terénu.
  • Každý účastník sa zúčastňuje na akcii na vlastné riziko, deti do 15 rokov v sprievode svojich rodičov alebo vedúcich TOM.
  • HORÁM ZDAR !

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Vyhľadávanie