.

Nízke Tatry, sobota 19.mája 2012

26.04.2012 21:17

Pazývame Vás na turistickú akciu , ktorá Vás poteší

Nízke Tatry v sobotu 19. mája 2012

Trasa: 

Z parkoviska v kúpeľoch Korytnica po modrej značke výstup popri horárni serpentínami do Hiadeľského sedla. Od turistického smerovníka po červenej výstup na Kozí chrbát, a ďalej po ceste hrdinov SNP cez Hadlanku a Kečku k parkovisku na Donovaloch. Je možné využiť aj traverz po žltej značke po Hadlanku.

Doprava:

Zmluvným autobusom s odchodom o 7:00 od Domu Športu v Leviciach.

Nástup si môžete dohodnúť s organizátormi po trase.

Stravovanie: Z vlastných zásob

Oblečenie:

Primerané počasiu a pohybu vo výškach nad 1000 m ,s rezervou

Prihlášky:

Ing. Viliam Paulíny

Hviezdoslavova 25

934 01 Levice

mob. 0904 805 509

do 15.mája 2012

Pripomienky:

Mapa Nízke Tatry západ, ďalekohľad

Akcia sa uskutoční za každého počasia s náhradným poznávacím programom- Staré Hory, Turecká, kostol v Hronseku

Poplatky:

KST TOM a ich vedúci      6€

členovia KST                   8€

nečlenovia do 15 rokov   10€

ostatní nečlenovia           12€

Na Vašu účasť sa teší vedúca Zuzana Palíková a organizátori

 

Vyhľadávanie