.

Novoročné želanie

02.01.2018 16:21

 V novom roku veľa krásnych turistických zážitkov,

 istý krok a vždy bezpečné návraty domov.  

                                                   želá výbor

 

                                                                                          

Vyhľadávanie