.

Prechádzka Malými Karpatmi - sobota – 9.4.2022 Marianka – Borinka - Pajštún – Stupava

23.03.2022 05:46

KST  TLMAČE 

Pozývame všetkých priateľov turistiky na prechádzku

  Malými Karpatmi - sobota – 9.4.2022

Marianka  –   Borinka  -  Pajštún  –  Stupava

Popis trasy:

Pre zdatnejších, variant A) Záhorská Bystrica časť Marianka (prechádzka Mariankou), ďalej po červenej značke cez Klčovanice do Borinky, zastávka v Hostinci pod hradom, na hrad Pajštún, Staré Hájne, odtiaľ po modrej cez Pod Kamenným vŕškom, Stupava obora  do Stupavy. Dĺžka trasy 13,7 km, to je 5 - 6 hod.  Prevýšenie: stúpanie 515 m, klesanie 563 m.

Pre menej zdatných a deti, variant B) Záhorská Bystrica časť Marianka (prechádzka Mariankou), ďalej po č. značke cez Klčovanice do Borinky, zastávka v Hostinci pod hradom, na hrad Pajštún, z hradu po ž. Stupava obora, odtiaľ po m. do Stupavy. Vzdial. 9.1 km čas 3 – 4 hod. stúpanie 400 m klesanie 440 m.

Doprava :  Doprava zmluv. autobusom. Odchod o 7:00  z  LV-Dom športu,  o 7: 15  z Tlmače-Lipník.

Dôležité: Akcia sa uskutoční za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení. Návrat po 18,00 hod. V autobuse je potrebné prekrytie dýchacích ciest. Každý účastník nahlási svoj telefonický alebo e-mail kontakt.

Občerstvenie: Vlastné zásoby z batohu.

Výstroj :  Dobrá obuv, teplý nápoj a dobrá nálada 
Na akciu môžete prizvať aj svojich známych a rodinných príslušníkov.

Poplatky:   Deti: 10 € , členovia KST Tlmače: 12 € ,  člen iného klubu KST: 14 € ,  nečlen:  15 €

Na akciu sa prihlasujte prostredníctvom e-mailu na adresu  zuborjulius@gmail.com  a do kópie pokladníčke oddielu na e-mailovú adresu: eva1.radobicka@gmail.com. Prihlásenie na akciu je možné aj telefonicky. Bližšie informácie poskytne: Mgr. J. Nichtová: 0903 582 492 prosím volať v popoludňajších hodinách,  Mgr. J.Žúbor: 0907 423 233.

Poplatky posielajte na účet KST Tlmače SK88 7500 0000 0040 0815 7481 do 5.4.2022 resp. do naplnenia kapacity autobusu. Do poznámky uveďte vaše meno a priezvisko a názov akcie Pajštún; ak platíte za viac osôb do poznámky dajte + a počet osôb, napr. Jana Nichtová +1 Pajštún. Poradie prihlásených určuje dátum prijatia platby na účet. Ak sa akcie nebudete môcť zo závažných dôvodov zúčastniť, peniaze Vám budú vrátené až po zúčtovaní akcie, za predpokladu že sa na Vaše miesto našiel náhradník. Prihlásený je len ten, kto do termínu uhradí účastnícky poplatok na účet oddielu

 

Vyhľadávanie