.

Veľký Grič- Biela Skala 15.4.2023

01.04.2023 07:11

 

KLUB  SLOVENSKÝCH  TURISTOV TLMAČE 

Vás pozýva  

 

Turistická akcia : Veľký Grič, Biela skala

Dátum konania:  15.apríla 2023 (sobota)

 

Doprava tam:  zmluvný autobus, odchod LV 7:30, Tlmače 7:45, Kozárovce 7:50

 

Doprava späť:  zmluvný autobus, odchod z obce Cigeľ cca o 16:00 (môže byť operatívne upresnený)

 

Trasa : Handlová – Veľký Grič – Dierovce – (Biela skala) – Cigeľ (16km / 5:38 hod. - celá trasa)

 Väčšina trasy (až po odbočku na Bielu skalu) je súčasťou červeno značenej Ponitrianskej magistrály. Namáhavejší je len výstup na Veľký Grič (972m), ďalej je to už miernejšie a v závere to ide z kopca. Z hrebeňa z rázc. Dierovce je možné pokračovať hrebeňovkou ďalej až na Bielu skalu (1135m) alebo priamo zísť po modrej značke do obce Cigeľ, kde nás bude čakať autobus. Priebeh trasy na mape : https://sk.mapy.cz/s/lurusacaro

Vynechaním odbočky na Bielu skalu a späť sa trasa skráti asi o 3,2km (1,5hod

Výbava :    

Kvalitná obuv, oblečenie do každého počasia, pokrývka hlavy, paličky podľa vašich zvyklostí. Jedlo a pitie z vlastných zásob. V cieli v obci Cigeľ je pohostinstvo.

 

Prihlasovanie a účastnícky poplatok :

 

Prihlasovanie : prednostne e-mailom na adresu organizátora zivanvel@gmail.com

spolu s kópiou pokladníčke oddielu eva1.radobicka@gmail.com v termíne do 10.4.2023 !!!

 

Účastnícky poplatok : členovia KST Tlmače a deti: 5 €, členovia iných KST: 7 €, nečlenovia: 9 €.

 

Úhradu účastníckeho poplatku na účet klubu KST Tlmače SK88 7500 0000 0040 0815 7481 realizujte cez e-banking tiež do 10.4.2023. Pri platbe uveďte v poznámke vaše meno a priezvisko a názov akcie Veľký Grič.

Ak platíte za viac osôb uveďte v poznámke všetky ich mená, napr. J.Nichtová +R. Nichta, Veľký Grič.

Prihlásenie na akciu je možné aj SMS-kou alebo telefonicky na tel.č. organizátora 0908 951 870. Poradie na zozname prihlásených určuje dátum prijatia platby na účet.

Ak sa akcie nebudete môcť zo závažných dôvodov zúčastniť, peniaze Vám budú vrátené až po zúčtovaní akcie, za predpokladu, že sa na Vaše miesto našiel náhradník. Prihlásený je len ten, kto do termínu prihlasovania uhradí účastnícky poplatok na účet oddielu. Zoznam záväzne prihlásených a platiacich pošleme pre vašu kontrolu po uzávierke prihlasovania.

UPOZORNENIE :

Akcie sa zúčastňuje každý na svoju osobnú zodpovednosť. Členovia KST sú v rámci členstva po úhrade členskej známky automaticky poistení na hory (úraz vrátane prípadného zásahu HZS). Nečlenovia sa môžu podľa vlastného uváženia jednorazovo poistiť (aj on-line) v niektorej z komerčných poisťovní (napr. UNION) za cenu cca 1€/deň.

ORGANIZÁTORI :

 

Žec Ivan, e-mail: zivanvel@gmail.com , tel. 0908 951 870 (prihlasovanie + ďalšie informácie)

Dioszegi Peter, e-mail: Peter.Dioszegi@seas.sk, tel. 0907 759 258

 

HORE  ZDAR!

 

Vyhľadávanie