.

Výstup na Veľký Inovec sobota 16.11.2013

10.11.2013 17:09

Pozývame všetkých členov a ďalších priateľov zdravého pohybu na turistickú akciu

Rozlúčka s turistickou sezónou 2013

Výstup na Veľký Inovec, sobota 16.11.2013

Doprava:

Zmluvným autobusom s odchodom o 8:00 hod. od Domu Športu v Leviciach.

S organizátormi si môžete dohodnúť aj iné miesto nástupu.

Program:

Z obce Bukovina po červenej značke k chate na Pohronskom Inovci,

po prestávke po modrej značke k parkovisku a chate Drozdovo.

Akcia sa v prípade nepriaznivého počasia o týždeň odkladá!

Kontakt:

Mgr. Valéria Sekerešová 0903 022 511

Mgr. Jana Nichtová 0903 582 492

Poplatky:

Členovia TOM a ich vedúci          4 €

Dospelí členovia                         5 €

Nečlenovia do 15 rokov               5 €

Ostatní nečlenovia                      6 €

Platí sa pri nástupe do autobusu.

Stravovanie:

Z vlastných zásob, chata Na Inovci  nemusí byť v prevádzke.

V penzióne na Drozdove.

Pomôcky:

Mapa č. 137 Tríbeč - Pohronský Inovec

Pripomienka:

Je neskorá jeseň, preto sa oblečte a obujte primerane počasiu.

Na stretnutie s Vami sa tešia 
vedúce akcie Mgr. Valéria Sekerešová a Mgr. Jana Nichtová

Vyhľadávanie