.

Žakýlsky hrad sobota 5.102013

27.09.2013 07:11

KLUB  SLOVENSKÝCH TURISTOV –  Regionálna rada    L e v i c e

 

 Náučným turistickým chodníkom na Žakýl 

 5. 10. 2013  ( sobota ) 

         

Miesto:  Podhorie – Štiavnické  vrchy  (miestny náučný chodník)

Program: 10.00 hod. začiatok prechodu náučným turistickým chodníkom okolo obce Podhorie 690 m. Trasa chodníka vedie z obce Podhorie,  k zrúcanine Žakýlskeho hradu a okolo jazierka Žakýlske pleso a späť do obce (prevýšenie 262m,dĺžka prechodu 3,5 hod.)  Na chodníku je umiestnených 9 informačných panelov, na ktorých sú zaujímavé informácie o miestnej krajine. Po príchode do obce Podhorie, je možnosť   prehliadky miestneho múzea. 

V prípade záujmu a spoločnej dohode, je možné trasu predĺžiť, prípadne navštíviť Banskú Belu alebo Banskú Štiavnicu.

 

 Pokyny:

·         stravovanie z vlastných zásob, obuv a odev  prispôsobiť   počasiu  a horskému terénu.
          Možnosť občerstvenia v obci Podhorie

 

·         poplatok za  dopravu :  členovia   TOM  a  ich vedúci  4,- € , dospelí  KST  5,- € ,

·         nečlenovia   7,- €  platí sa pri nástupe do autobusu ,

 

·         Trasa autobusu: Levice, Dom športu 7.30 hod.   Tlmače,  7. 45 hod.  Čajkov  7.55 hod. 

·         Hr. Kosihy 8.00, Drženice, hl. cesta  8.15 hod.  Bátovce, nám. 8.25 hod.

·         podujatie sa koná len v prípade priaznivého počasia,

·         vybavenie ( turistická mapa Štiavnické vrchy, ďalekohľad, … ),

·         v prihláške je potrebné uviesť miesto nástupu a počet účastníkov, prosím o dodržanie nahláseného počtu účastníkov,

·         predpokladaný návrat: 16,30 hod.      

·        Prihlásiť  sa  je potrebné do  2. 10. 2013  ( streda )

·         Informácie na tel. čísle 0902 198 620   alebo  na  emaile :  tomzsbat@gmail.com 

 

 

 

vedúci akcie  :  Igor Gašpar,  Miloš Maťo - TOM  Bátovce

 

Vyhľadávanie