.

Zrušenie -posun akcií KST

22.05.2020 22:30
ZRUŠENIE, RESP. TERMÍNOVÝ PRESUN VYBRANÝCH
PODUJATÍ V GESCII SEKCIE PEŠEJ TURISTIKY KST
 
V záujme ochrany zdravia organizovaných aj v KST neorganizovaných turistov
a v zmysle opatrení ústredného krízového štábu SR proti šíreniu koronavírusu
COVID-19, organizátori podujatí, sekcia pešej turistiky a vedenie KST, po
vzájomnej konzultácii rozhodli:
 
57. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Hermanovce (Bachureň),
plánované v termíne 29.-31.05.2020 sa presúva na 02.- 03.10.2020 
 
67. Celoslovenský letný zraz turistov KST a 51. stretnutie TOM, Hrabušice
- Podlesok (Slovenský Raj), ktoré sa malo uskutočniť v termíne 29.06.–
05.07.2020, sa v tomto roku ruší.
 
6. Štefánikovské stretnutie turistov a horských záchranárov na Chate M.R.
Štefánika (pod Ďumbierom), plánované v termíne 17. – 19.07.2020, sa ruší.
 
Touto cestou zároveň ďakujeme turistom aj našim organizačným partnerom
za pochopenie a rešpektovanie takéhoto rozhodnutia.
Kým potrvá zákaz hromadných podujatí, vychutnávajte si turistiku v menších
skupinkách, s rodinou, alebo priateľmi.
 
Jindrich Racek, sekcia pešej turistiky KST
sekcia pešej turistiky KSTZRUŠENIE, RESP. TERMÍNOVÝ PRESUN VYBRANÝCH
PODUJATÍ V GESCII SEKCIE PEŠEJ TURISTIKY KST
 
V záujme ochrany zdravia organizovaných aj v KST neorganizovaných turistov
a v zmysle opatrení ústredného krízového štábu SR proti šíreniu koronavírusu
COVID-19, organizátori podujatí, sekcia pešej turistiky a vedenie KST, po
vzájomnej konzultácii rozhodli:
57. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Hermanovce (Bachureň),
plánované v termíne 29.-31.05.2020 sa presúva na 02.- 03.10.2020 !
67. Celoslovenský letný zraz turistov KST a 51. stretnutie TOM, Hrabušice
- Podlesok (Slovenský Raj), ktoré sa malo uskutočniť v termíne 29.06.–
05.07.2020, sa v tomto roku ruší.
6. Štefánikovské stretnutie turistov a horských záchranárov na Chate M.R.
Štefánika (pod Ďumbierom), plánované v termíne 17. – 19.07.2020, sa ruší.
Touto cestou zároveň ďakujeme turistom aj našim organizačným partnerom
za pochopenie a rešpektovanie takéhoto rozhodnutia.
Kým potrvá zákaz hromadných podujatí, vychutnávajte si turistiku v menších
skupinkách, s rodinou, alebo priateľmi.
 
Jindrich Racek
sekcia pešej turistiky KSTZRUŠENIE, RESP. TERMÍNOVÝ PRESUN VYBRANÝCH
PODUJATÍ V GESCII SEKCIE PEŠEJ TURISTIKY KST
 
V záujme ochrany zdravia organizovaných aj v KST neorganizovaných turistov
a v zmysle opatrení ústredného krízového štábu SR proti šíreniu koronavírusu
COVID-19, organizátori podujatí, sekcia pešej turistiky a vedenie KST, po
vzájomnej konzultácii rozhodli:
57. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Hermanovce (Bachureň),
plánované v termíne 29.-31.05.2020 sa presúva na 02.- 03.10.2020 !
67. Celoslovenský letný zraz turistov KST a 51. stretnutie TOM, Hrabušice
- Podlesok (Slovenský Raj), ktoré sa malo uskutočniť v termíne 29.06.–
05.07.2020, sa v tomto roku ruší.
6. Štefánikovské stretnutie turistov a horských záchranárov na Chate M.R.
Štefánika (pod Ďumbierom), plánované v termíne 17. – 19.07.2020, sa ruší.
Touto cestou zároveň ďakujeme turistom aj našim organizačným partnerom
za pochopenie a rešpektovanie takéhoto rozhodnutia.
Kým potrvá zákaz hromadných podujatí, vychutnávajte si turistiku v menších
skupinkách, s rodinou, alebo priateľmi.
 
Jindrich Racek
sekcia pešej turistiky KST

Vyhľadávanie