.

Zubria obora, Skýcov, Hrušov, Topoľčianky sobota 21. septembra

15.09.2013 21:42

Všetkých našich členov a ďalších záujemcov o dobrú a zaujímavú turistiku

pozývame na výlet do pohoria Tríbeč.

 

Zubria obora, Skýcov, Hrušov, Topoľčianky

ktorá sa uskutoční v sobotu 21. septembra  2013

Doprava:

Zmluvným autobusom s odchodom 7:30 od Domu športu.

S organizátormi si môžete dohodnúť čas a miesto nástupu po trase.

Program:

Návšteva Zubrej obory neďaleko dediny Lovce počas kŕmenia Zubrov o 9:00. Potom návšteva obce Skýcov.

Zo Skýcova po zelenej značke,  výstup k ruinám hradu Hrušov. Po prehliadke zostup po zelenej značke cestou,

ktorou jazdieval prvý prezident ČSR T.G.Masaryk, popri žrebčínoch Hosťová a Košiar, kŕmenie koníkov jabĺčkami 

cez park zámku do Topoľčianok.

Poplatky za dopravu:

Členovia TOM KST a ich vedúci    4 €

Členovia KST                             5 €

Nečlenovia do 15 rokov               5 €

Nečlenovia                                 6 €

Platí sa pri nástupe autobusu.

Vstupné do Zubrej obory si platí každý sám

Deti 1 €

Dospelí 2 €

Študenti, dôchodcovia 1,50 €

Prihlášky:
Do zaplnenia kapacity autobusu, uzávierka je vo štvrtok  19.9.2013

Pre kolektívy si včas rezervujte miesta.

Kontakt:

Ing. V. Paulíny 

Hviezdoslavova 25

934 01 Levice 

tel. 0903 805 509

Stravovanie:

Z vlastných zásob, občerstvenie v Topoľčiankach

Pripomienky:

Akcia sa uskutoční za každého počasia, v prípade dažďa bude upravený program.

Oblečenie primerané počasiu, vhodná obuv.

Odporúčame mapu č. 137 TRÍBEČ- POHRONSKÝ INOVEC- TOĽČIANKY, ďalekohľad

 

Vedúcou akcie je Mgr. Valéria Sekerešová

 

Do videnia s Vami sa tešia ORGANIZÁTORI

 

 

Vyhľadávanie